Xem tất cả 6 kết quả

Đường Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9
 58m2 37 triệu/m2
Đường Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9
Đường Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9
 54m2 1,9 Tỷ
Đường Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9
 54m2 1,9 Tỷ
Đường Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9
 56m2 1,960 Tỷ
Đường Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9
 130m2 31 triệu/m2